LOTO 7/39 – Puni Sistemi – garancija 7 od 7

Најбоље је играти скраћене системе са пуно бројева, гаранцијом која гарантује минимум 5 погодака и играти до 100 комбинација.

Tabela svih skracenih i punih sistema Loto 7/39

Brojeva Kombinacija 7 od 7 Brojeva Kombinacija
8 8 24 346104
9 36 25 480700
10 120 26 657800
11 330 27 888030
12 792 28 1184040
13 1716 29 1560780
14 3432 30 2035800
15 6435 31 2629575
16 11440 32 3365856
17 19448 33 4272048
18 31824 34 5379616
19 50388 35 6724520
20 77520 36 8347680
21 116280 37 10295472
22 170544 38 12620256
23 245157 39 15380937