Portfolio

Према броју уплаћених лото комбинација у Србији, око 600.000 комбинација по колу, седмица се може очекивати практично уз вероватноћу од 4%. Другим речима, према условима у којима се игра лото у Србији, са два извлачења седмично, седмица се може очекивати практично 3 до 4 пута годишње.

LN(1-4/100)/LN(1-1/15380937) = 627 881